1 TEMMUZ 2018 İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

‘’ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ‘’

‘’ İBYS ’’

27.02.2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yayınlanan genelge ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanması zorunlu hale gelmiştir. Bu genelge ile işveren,  çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve sağlık muayenelerini özel bir iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanarak bakanlık veri sistemine girmesi gerekmektedir.

AKSEL İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. kurulduğu günden beri iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanarak zorunluluğu henüz başlamış olan ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ’’ne tam anlamıyla hazır olarak sektörün bölgedeki lider kuruluşu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İş sağlığı ve güvenliği yazılımının kullanımı, eğitim ve sağlık raporlarının veri girişlerinin yapılması ve ÇSGB kontrolleri ile ilgili detaylı bilgi için uzman kadromuzdan yardım alabilirsiniz.

Tel: 0226 333 33 77

 

Unutmayın! İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine veri girişi zorunluluğu 01.07.2018 tarihiyle başlamıştır. (Veriler 01.01.2018 ile 01.01.2019 tarihlerine ait olacaktır.)

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) veya TSMB (Toplum Sağlığı Merkezi Birimi) Hizmeti Alan İşveren Ne Yapmalı ?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları bu birimlerin  ÇSGB tarafından akredite bir iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanmakta olduklarını işverenlere beyan etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca işveren isterse kendi temin edeceği ÇSGB tarafından tescilli bir yazılımı da kullanabilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini kendi bünyesindeki personel (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli gibi) ile yapan işveren ne yapmalı ?

İSG hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar ÇSGB tarafından tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

50 çalışandan az kişi çalıştıran Az Tehlikeli İşyerleri ne yapmalı ?

Halen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmayan az tehlikeli işyerlerinin de çalışanlarına ait sağlık ve eğitim kayıtlarını  ‘’İBYS’’ ye girmeleri gerekmektedir. Veri girişini ya ÇSGB tarafından akredite bir programı satın alarak ve bu programı kullanarak  yapabilirler veya bir OSGB / TSMB ile anlaşarak, o birimler aracılığı ile ‘’ İBYS ‘’ ye veri girişi sağlanmış olur.

OSGB veya TSMB’ler ile iş sağlığı ve güvenliği hizmet sözleşmesi yapan firmaların durumu ;

Bu firmaların ÇSGB tarafından akredite bir programı satın almasına ve veri girişi yapmasına gerek yoktur. Veri girişini sözleşme yaptığı OSGB veya TSMB ‘ler tarafından yapılacaktır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir