İlkyardım Eğitimleri

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, az tehlikeli iş yerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilk yardımcı olmalıdır.

 •  Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her yirmi kişide bir,
  •    Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir
  •    Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide bir

Yine mevzuatlara göre, ilk yardım eğitimi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilk yardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi’nde 2 günlük teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ‘İLK YARDIMCI SERTİFİKASI’ düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

Sertifikalı Temel İlkyardım Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı(8 saat) olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.
Temel İlkyardım Eğitimi İle Neler Öğreneceksiniz ?

 

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri konularını kapsamaktadır.

 

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

 1.  Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi (16 Saat)
  B.    Sertifikalı Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi (8 Saat)
  C.    Çocuklar İçin İlkyardım Eğitimi (8 Saat)
  D.    Yetişkinler İçin Çocukta Güvenlik ve İlkyardım Eğitimi (8 Saat)
  E.    Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanma Eğitimi (2 Saat)
  F.    Temel Yaşam Desteği Uygulama Eğitimi (2 Saat)
  G.    Afetlerde İlkyardım Uygulama Eğitimi (4 Saat)
  H.  İlkyardım eğitici eğitimi (40 saat)