1 Mart 2017

Perakende sektöründe iş sağlığı ve güvenliği

Son yıllarda perakendeciler için insan kaynakları, kalite, çevre gibi konuları yönetmenin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de yönetmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreci iyi yönetenler,  piyasada rekabet avantajı sağlarken, aynı zamanda  iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetini en aza  indirerek  karlılıklarını arttırmaktadır.
Perakende sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunlar;
Çoğu Perakendecide  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin olmaması,  çalışan personelin sürekli olarak değişmesi, doğru işe doğru personel yerleştirme anlayışına uygun hareket etmeyi de engellemektedir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yapılanması içinde yasal olarak olması gereken çalışan temsilcisi, yangın söndürme ekip üyesi, ilkyardım ekip üyesi, iş güvenliği kurul üyesi , ilk yardımcı sertifikalı personelin sürekli olarak değişmesi bu çalışmaları da olumsuz etkilemektedir. Ehil olmayan veya tecrübesiz çalışanların bulunduğu işyerlerinde  iş kazası gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmak kaçınılmazdır.
İşyerinin ergonomik olmayan çalışma koşulları ve fiziksel risk etmenlerinin iş güvenliği koşullarına uygun olmaması da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ücret, stres, fazla çalışma süreleri, yeterli dinlenme saatlerinin olmaması gibi  “psikolojik risk etmenleri” açısından yetersiz olan bir işyerinde iş güvenliği çalışmaları takdir edersiniz ki olumsuz olarak etkilenecektir.
Perakende sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gerekenler;
İşveren  iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını ek bir maliyet  veya yük  olarak görmemelidir. Yapılan çalışmaların personelin motivasyon ve verimliliğini arttıracağını, bunun da  işletme karlılığını doğru orantılı olarak arttıracağını bilmek gerekmektedir.
Nitekim kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki  şirketler,  üzerinde durdukları kalite ve çevre yönetim sistemlerine ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini de kurmaya ve uygulamaya başlamışlardır. Bu standartlara sahip olan işletmeler hem müşterileri,  hem de tedarikçileri tarafından tercih edilir hale gelmiş, bazı işletmeler ise bu standartlara sahip olmayan işyerleri ile ticari ilişki kurmaz olmuşlardır.
Değerli işyeri sahipleri işyerinizin sahip olduğu yüksek standartlar ile üretkenliğiniz ve verimliliğiniz artacak, çalışanlarınız da sizin gibi işyerlerinde çalışmayı tercih edeceklerdir.

Sağlıcakla kalın, güvenle kalın.
İşinizdeki güvenliği harekete geçirin.

Tansu ZİLAN
AKSEL İSG A.Ş.