22 Şubat 2017

MUTLU VE HUZURLU İŞYERLERİ İÇİN İSG

 

Değerli Yalovalılar,

 

Ülkemizde  ticari işletmelerin daha verimli ve üretken hale gelmeleri ,çalışanların

bilinçli ,mutlu, sağlıklı, güvenli  ve huzurlu bir ortamda çalışmaları ile olur.

İlimiz coğrafi konumu, sanayi merkezlerine yakınlığı ve bölge insanının sosyokültürel

seviyesi ile her geçen gün önemi artan iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi

uygulamaların yapıldığı bir il haline gelmiştir.

İSG olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları, işyerini ve çevreyi korumaya yönelik

olarak yapılan uygulama ve önlemlerin kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi

durumudur.

İş kazalarının azaltılması, olası tehlikelerin önlenmesi için birinci öncelik işverenlerin

bu çalışmalara  inanarak katılması ve önlem alınmasını sağlamalarıdır.

Her işyeri sahibinin işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin

belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için risk değerlendirmesi/analizi

ve acil durum planı yapması gerekmektedir.

Ayrıca her çalışana işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi yapılmış ve İSG eğitimi

verilmiş olması gerekmektedir.

Örneğin ,inşaat sektöründe çalışan birinde hipertansiyon hastalığı var, birinin şeker

hastalığı var, birinin kalp rahatsızlığı var, ama sağlık muayenesi ve İSG eğitimi

almadan çalışıyor diyelim. Siz işveren olarak işyerinde gerekli önlemleri aldınız, ama

çalışanınız işyerinde kalp krizi geçirdi, şekeri düştü veya tansiyonu çıktı. Bu durumda

tek sorumlu işveren oluyor.

Unutmayınız ki pek çok ciddi iş kazası bu tür sağlık problemlerinden ortaya

çıkabilmektedir.

Bu nedenle  işletmelerinizde gerekli iş sağlığı ve güvenliği  önlemlerini alarak

işletmenizin ve çalışanlarınızın mutlu, huzurlu, sağlıklı, güvenli  ve başarılı olması siz

işverenlerimizin elindedir.

Başarılı, huzurlu ve mutlu işletmelerin artması dileğiyle..

 

‘’İşinizdeki güvenliği harekete geçirin’’

 

Zülal Necibe ÇAKIR

Makine Mühendisi/A sınıfı İSG uzmanı

Aksel İSG A.Ş.